A nosa misión

23 Xullo, 2012Leave a reply

Somos unha empresa de Axuda a Domicilio e unha Entidade prestadora de servizos sociais da Xunta de Galiza, que persigue o interese e o dereito irrenunciable das persoas en situación de dependencia, e/ou en risco de chegar a ela, a que as súas necesidades da su vida diaria sexan atendidas e a que se lles posibilite a permanencia no seu fogar o maior tempo posible.

Por iso utilizamos unha metodoloxía de traballo fundamentada no deseño, seguimento e control de proxectos personalizados e con obxectivos flexibles que promocionen e/ou melloren a autonomía persoal e psicococial das persoas usuarias.