A nosa visión

24 Xullo, 2012Leave a reply

ANIDROM pretende ser unha empresa:

  • Comprometida coa legalidade, profesionalidade e a calidade no servizo
  • Que respecte sempre os dereitos das persoas á súa autonomía, a gozar das liberdades fundamentais e a seren tratadas con dignidade e respecto na súa intimidade.
  • Que atenda ás persoas na súa situación de dependencia, garantindo e/ou mellorando a súa calidade de vida.
  • Que persiga a proactividade empresarial, o crecemento e a mellora continua.
  • Que sexa un referente de profesionalidade tanto para o colectivo de persoas atendidas como para outras empresas e entidades.